1-800-585-1776


เกี่ยวกับเรา

Dave Terpening Insurance Agency
เป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับประกันภัยในแคลิฟอเนียตั้งแต่ปี 1989 เป็นเวลามากกว่า 20 ปี บริษัทเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Farmers Insurance Group of Companies, Anthem Blue Cross of California, Blue Shield of California, Aetna, Health Net, Cigna, PacificCare, และ Kaiser Permanente บริษัทเราได้รับรางวัลมากมายและแผนกประกันสุขภาพของเราติดอยู่ใน 5 อันดับแรกของรัฐแคลิฟอเนีย

เราภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ National Federation of Insurance Brokers, National Association of Health Underwriters, California Association of Health Underwriters, และ Los Angeles Association of Health Underwriters เรามีผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านของกรมธรรม์ประกันภัยที่เราสามารถให้คำแนะนำที่ดีแก่ลูกค้า

จุดมุ่งหมายของเราคือการจัดหาประกันที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ประกันภัยของเรามีดังนี้

  • ประกันสุขภาพ, เกี่ยวกับฟัน, เกี่ยวกับสายตา (Health, Dental, Vision)
  • ประกันชีวิต(Life)
  • ประกันกรณีทุพพลภาพ (Disability)
  • ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
  • ประกันภัยรถยนต์ (Automobile)
  • ประกันอัคคีภัย และ ประกันทรัพย์สิน (Fire & Homeowners)
  • ธุรกิจประกันภัย(Commercial)
  • ประกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน (Worker Compensation)

สามารถติดต่อเราเกี่ยวกับการประกันทุกประเภท
เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน
เรายินดีที่จะวิเคราะห์กรมธรรม์ที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละบุคคล ครอบครัว และ ผู้ประกอบการธุรกิจ